? KOMUNIKATY
KOMUNIKATY
Wpisany przez TZ

INFORMACJA ZER MSWiA

Poniżej publikujemy pismo otrzymane z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, informujące o możliwych formach kontaktu z ZER MSWiA oraz podjętych działaniach w zakresie świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Zachęcamy do zapoznania się z pismem i korzystania z oferty ZER MSWiA.

Pismo ZER MSWiA